Δημιουργική απασχόληση (για παιδιά 5-7 χρονών)

Δημιουργική απασχόληση

Στο πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν μέσω τέχνης και παιχνιδιού ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα να εκφράζουν και να κατανοούν τα συναισθήματα τους.

Με την πάροδο του χρόνου ενισχύεται η αυτοπεποίθηση, η  δημιουργικότητα, η κοινωνικοποίηση και η εξωτερίκευση των αναγκών τους. Το πρόγραμμα διαρκεί 1,5 ώρα και διεξάγεται κάθε Σάββατο πρωί.

Comments are closed.