Ομάδα Σχολικής Μελέτης

Ομάδα Σχολικής Μελέτης

Η ομάδα σχολικής μελέτης απευθύνεται σε παιδιά που έχουν διαγνωσθεί με μαθησιακές δυσκολίες.

Απευθύνεται σε παιδιά που δυσκολεύονται στη γραφή, στην ανάγνωση, στην αριθμητική, στη συγκέντρωση και στην οργάνωση χρόνου.

Η ομάδα αποτελείται από 3 έως 5 παιδιά και διαρκεί 1 ώρα και 45 λεπτά. Το πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά, εκτός Παρασκευής. Τα παιδιά προετοιμάζονται στα μαθήματα της επόμενης ημέρας με ειδικό παιδαγωγικό τρόπο, με στόχο την αυτονομία και αυτό-οργάνωση στο διάβασμα.

Μέσα στην ομάδα, τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους και βοηθούν ή βοηθιούνται από τους συμμαθητές τους, μέσω της ομαδικής-συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, λαμβάνουν εξατομικευμένη ειδική παρέμβαση, σε όποιον τομέα δυσκολίας κριθεί απαραίτητο.

Δηλώστε έγκαιρα τη διάθεσή σας για συμμετοχή για να εξασφαλίσετε μια θέση στην ομάδα μας!

Comments are closed.